Úradná tabuľa

04.06.2018 10:53
Žakarovce-Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023
08.11.2017 10:31
Uverejnenie celkových výsledkov volieb
06.11.2017 11:43
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku 1 v obci Žakarovce vo voľbách.
08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
04.11.2016 12:33
 výrub drevín
17.08.2016 13:00
Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-O 1 ŽAKAROVCE širšie vzťahy 50 000.pdf (1597128) 2 ŽAKAROVCE komplexný návrh 10 000.pdf (2094925) 3 ŽAKAROVCE komplexný urb.návrh 2 880.pdf (1434787) 4 ŽAKAROVCE verejnoprospešné stavby - schéma.pdf (2181394) 5 ŽAKAROVCE doprava,.pdf (897542) 6a ŽAKAROVCE voda,...
06.06.2016 15:21
Záverečný účet - tabuľková časť Záverečný účet - komentár
24.05.2016 08:21
  Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán zverejňuje nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v katastrálnom území obce Žakarovce podľa § 7 odst. 3  zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,...
16.03.2016 09:11
Správa o kontrolnej činnosti - 2016
11.03.2016 08:29
Voľby NR SR
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk