Úradná tabuľa

10.02.2021 09:10
Starosta obce na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v  obci týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie...
05.02.2021 09:32
Starosta obce výzýva občanov, ktorí nemajú označenú svoju nádobu na vývoz komunálneho odpadu, aby tak učinili do najbližšieho vývozu komunálneho odpadu, t.j. do 09.02.2021 (utorok). Žiadame občanov, aby svoje nádoby na vývoz komunálneho odpadu označili  súpisným číslom (číslo domu) . Ďakujeme...
01.02.2021 14:30
Správa_o_kontrolnej_činnosti_za rok 2021
29.01.2021 09:38
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica. Poľovným revírom boli vydané...
25.01.2021 09:10
Vážení občania, spoločnosť EUROBUS oznamuje, že na základe rozhodnutia krízového štábu KSK z dôvodu výrazného poklesu počtu prepravených cestujúcich bude od pondelka 25. januára 2021 až do odvolania v platnosti mimoriadny cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy. Cestovný...
22.01.2021 07:54
    Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!   Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne...
21.01.2021 08:58
Obec Žakarovce  na základe požiadavky Správy ciest  žiada občanov, aby neparkovali motorové vozidlá v zimnom období na hlavnej ceste z dôvodu zimnej údržby ciest. Žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch alebo na iných miestach vhodných na parkovanie. Týmto...
19.01.2021 12:59
Obecný úrad  vyzýva občanov, u ktorých v r. 2020 nastala zmena: - nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť – byt, dom, pozemok a pod., - občanov,  ktorí nadobudli psa, alebo naopak už nie sú držiteľmi psa, aby do 31.1.2021 podali daňové priznanie na vznik alebo zánik...
15.01.2021 10:00
    Riaditeľstvo materskej školy  oznamuje rodičom, že vzhľadom k vážnej epidemiologickej situácii a  po dohode zo zriaďovateľom a na základe  odporúčaní  Ministerstva školstva, vedy a výskumu  Slovenskej republiky  sa plánované otvorenie...
07.01.2021 09:09
Okresné úrady a klientske centrá Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 – 12.00 hod. Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk