Úradná tabuľa

21.10.2020 10:34
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 13.10.2020 Komplexný odpis uznesení 13.10.2020 Hlasovanie poslancov 13.10.2020
13.10.2020 08:45
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných do drobnochovov opätovne žiada chovateľov, aby svoj chov ošípaných povinne registrovali do 23.10.2020. Informácie o biologických opatreniach na ochranu...
02.10.2020 08:00
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor...
23.09.2020 15:17
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 bude v platnosti  zmena úradných hodín Obecného úradu v Žakarovciach.     úradné hodiny -zmena
18.09.2020 07:52
Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30.9.2020 (t.j. streda) bude vykonaný vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45 - 12:00 hod. Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad v uvedenom čase priniesli pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA a vodič odpad bezpečne prevezme na základe...
24.08.2020 09:09
Vážení občania,  oznamuje Vám, že dňa 09.09.2020 (t.j. streda) bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Žiadame občanov, aby jedlé oleje v uzavretých  PET fľašiach  odovzdali pracovníkom obecného úradu do utorka, 08.09.2020 do 15:00 hod.. Obec následne zabezpečí...
06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020
20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
09.06.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk