Úradná tabuľa

10.10.2019 10:13
Starosta obce Žakarovce pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" srdečne pozýva všetkých seniorov na posedenie spojené s kultúrnym programom dňa 19.10.2019, t.j. v sobotu o 15.00 hod. v sále Obecného hostina v Žakarovciach. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
08.10.2019 10:52
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2019 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.     Pozvánka 15.10.2019 návrh uznesení 15.10.2019
30.05.2019 09:27
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s Africkým morom ošípaných na predchádzanie zavlečenia, šírenia a eradikácie nákaz diviačej zveri a domácich ošípaných informuje  prostredníctvom letákoch ...
27.05.2019 10:26
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách
01.04.2019 08:39
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky II. kolo
18.03.2019 08:11
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo
29.01.2019 08:56
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu. Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej, tlačivá potrebné k registrácii a predaju ošípanej nájdete  v priložených súboroch. Usmernenie...
12.11.2018 09:02
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2018
18.10.2018 10:28
Obec v zmysle § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka  informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej...
02.10.2018 12:02
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2018 bude na Pošte Žakarovce realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Viac informácii nájdete v priloženom súbore.  Oznámenie o zmene hodín pre verejenosť  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk