Úradná tabuľa

06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020
20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
23.06.2020 08:43
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybaraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vyplyvov na životné prostredie...
22.06.2020 09:09
Vážení občania,  oznamuje Vám, že dňa 10.7.2020 (t.j. piatok) bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Žiadame občanov, aby jedlé oleje v uzavretých  PET fľašiach  odovzdali pracovníkom obecného úradu do štvrtka, 9.7.2020 do 15:00 hod.. Obec následne zabezpečí zneškodnenie...
09.06.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...
01.06.2020 14:56
Zápisnica zo zasadnutia 26.5.2020 Uznesenia 26.5.2020 Hlasovanie poslancov - 26.5.2020
18.05.2020 11:07
Oznam prázdninový režim od 18.5.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk