Úradná tabuľa

07.02.2020 08:54
Dňa 6. 2. 2020 bola obci doručená informácia o Správe o hodnotení  strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“. Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je...
30.01.2020 09:59
VZN č. 15/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Žakarovce
13.01.2020 09:16
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2020
16.12.2019 09:27
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s Africkým morom ošípaných na predchádzanie zavlečenia, šírenia a eradikácie nákaz diviačej zveri a domácich ošípaných informuje  prostredníctvom letákoch ...
16.12.2019 08:56
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu. Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej, tlačivá potrebné k registrácii a predaju ošípanej nájdete  v priložených súboroch. Usmernenie...
09.12.2019 10:06
Vážení občania, je zimné obdobie, a preto môžu nastať problémy s vývozom komunálneho odpadu ako aj  triedeného zberu  v uličkách s kopcovitým terénom ako aj v užších uliciach, kde sú postavené osobné autá na miestnych komunikáciách. Z dôvodu nepriaznivého...
25.11.2019 09:23
Rozpočet 2020-2022 dôvodová správa ROZPOČET ŽAKAROVCE 2020-2022
27.05.2019 10:26
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách
01.04.2019 08:39
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky II. kolo
18.03.2019 08:11
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk