Záverečný účet 2014

Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2014
 
 
 

 Záverečný účet - Textová časť

 

 Záverečný účet - Tabuľková časť

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk