2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 16/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Žakarovce
________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 15/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  na území Obce Žakarovce

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk