2014

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

VZN č. 1/2014

 

                                                                   VZN zrušené uznesením č. 33/09/2017

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk