2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN č. 1/2013

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk