2007

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok na území obce Žakarovce

VZN č. 5/2007

___________________________________________________________________________________________________________________

Všobecne záväzné nariadenie č. 4/2007, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v obci Žakarovce

VZN č. 4/2007

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk