2018

__________________________________________________________
________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č.3/2018

________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

_________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č.1/2018

_________________________________________________________________

Rozpočet obce Žakarovce na roky  2018-2020 - dôvodová správa

Rozpočet obce - tabuľková časť

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk