2016

Rozpočtové opatrenie č.1 - Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2016

Rozpočtové opatrenie  č.1 -  komentár

Rozpočtové. opatrenie č.1 - tabuľky

 

__________________________________________________________________________________________

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2016-2018

Rozpočet Žakarovce 2016-2018 komentár

Rozpočet Žakarovce 2016-2018 tabuľky

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk