Rozpočet obce 2015

Rozpočtové opatrenia č.1 2015

 RO č. 1 2015 Žakarovce

 

Rozpočtové opatrenia č.1 2015 - komentár

 RO č.1 komentár 2015
 

 

Rozpočet 2015 - 2017 - dôvodová správa

Rozpočet 2015 - 2017 - tabuľková časť

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk