2019

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Správa o výsedku kontroly z  kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2018 z rozpočtu obce Žakarovce
 
 
 
 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk