Banícky chodník Žakarovce

V roku 2019 bola obci Žakarovce schválená dotácia vo výške 8.000,00 EUR z finančných prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita na „Vybudovanie baníckeho chodníka v obci Žakarovce.“ Cieľom tohto projektu je obnova baníckej histórie v obci Žakarovce a jej využitie v cestovnom ruchu. Banícky chodník pozostáva zo štyroch zastavení a to:

 

1. Žakarovská koľajnica

2. Klopačka

3. Portál Zuzana

4. Pekárnik a suché WC

 

Obec vybudovaním baníckeho chodníka v Žakarovciach prispeje k rozvoju cestovného ruchu. Zároveň zvýši povedomie o histórii baníctva aj u detí formou prechádzok. V budúcnosti obec plánuje rozšíriť banícky chodník o ďalšie zastavenia a prepojiť banícky chodník s banskými pamätihodnosťami mesta Gelnica a okolia. V ďalších rokoch obec plánuje zakomponovať do baníckeho chodníka interaktívne prvky, ktoré by mohli využívať okolité školy pri svojej výučbe.

 
 
 

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk