Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

15.12.2017

  Zápisnica        Uznesenia                 Hlasovanie poslancov

_______________________________________________________________________

 03.11.2017                   

 Zápisnica        Uznesenia                  Hlasovanie poslancov

______________________________________________________________________

08.09.2017
 
 Zápisnica        Uznesenia                  Hlasovanie poslancov 
 
_______________________________________________________________________
04.08.2017
 
 Zápisnica         Uznesenia                 Hlasovanie poslancov
 
________________________________________________________________________
23.06.2017
 
 Zápisnica          Uznesenia                Hlasovanie poslancov 
 
_________________________________________________________________________

07.04.2017

 Zápisnica          Uznesenia

__________________________________________________________________________

03.03.2017

 Zápisnica           Uznesenia

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk