Medzinárodný deň detí

Karneval 2020

Vianoce 2019

Stromček 2019

Pečenie koláčov 2019

Mikuláš 2019

Šarkany 2019

Deň rodiny 2019

Deň detí 2019

Karneval 2019

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk