Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

                                                                                                                                                                

https://banskacesta.eu/

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Úradná tabuľa

04.11.2016 12:33
 výrub drevín
17.08.2016 13:00
Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-O 1 ŽAKAROVCE širšie vzťahy 50...
06.06.2016 15:21
Záverečný účet - tabuľková časť Záverečný účet - komentár
24.05.2016 08:21
  Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, ako...
16.03.2016 09:11
Správa o kontrolnej činnosti - 2016
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk