2020

 
P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. Fúra s.r.o., Rozhanovce Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi                                                 14.02.2020 Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
2. Kvetoslava Peterčáková Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 07.10.2019     20.2.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena...

 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk