Archív článkov

01.06.2020 14:56
Zápisnica zo zasadnutia 26.5.2020 Uznesenia 26.5.2020 Hlasovanie poslancov - 26.5.2020
20.05.2020 10:29
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2020 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.   Pozvánka na zasadnutie OcZ 26.5.2020 Návrh uznesení -...
15.05.2020 09:00
    Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,...
05.05.2020 08:23
„Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom piatakov, že spustilo prijímanie prihlášok na osemročné štúdium pre školský rok 2020/2021. Presný postup podávania prihlášok môžete nájsť na webstránke školy gymgl.edupage.org. Formulár prihlášky je možné si vyzdvihnúť aj vo vestibule Gymnázia...
27.04.2020 09:54
Linky pomoci.docx Letáčik 2    
20.04.2020 09:41
Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce-17.4.2020
17.04.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...
Záznamy: 1 - 10 zo 72
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk