Archív článkov

23.09.2020 15:17
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 bude v platnosti  zmena úradných hodín Obecného úradu v Žakarovciach.     úradné hodiny -zmena
18.09.2020 07:52
Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30.9.2020 (t.j. streda) bude vykonaný vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45 - 12:00 hod. Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad v uvedenom čase priniesli pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA a vodič odpad bezpečne prevezme na základe...
08.09.2020 09:37
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje...
24.08.2020 09:09
Vážení občania,  oznamuje Vám, že dňa 09.09.2020 (t.j. streda) bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Žiadame občanov, aby jedlé oleje v uzavretých  PET fľašiach  odovzdali pracovníkom obecného úradu do utorka, 08.09.2020 do 15:00 hod.. Obec následne zabezpečí...
06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020
28.07.2020 10:29
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 04.08.2020 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.   Pozvánka 4.8.2020 Návrh uznesení - 4.8.2020    
20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
09.06.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...
Záznamy: 1 - 10 zo 73
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk